"Fantazie je něco, co si někteří lidé nedovedou ani představit." 

Slavnosti Pernštějnského panství - přehlídka v podhradí (Nedvědice)

"Kritika je daň, kterou člověk platí veřejnosti za to,
že mu dovolí být výjimečným."